Авторизация Закрыть
Логин *
Пароль *
Security Code V Введите код
Забыли пароль?
Добро пожаловать Городской Портал
Единый Call-центр
(066)825-50-15
5-02-20
  Форум  Чат  Интернет  Фотогалерея  Погода  Видеогалерея
  help.lan  Статистика  Юмор и смех  Новости  Объявления
Главная > Городские новости
Налоговая информирует
Відповіді на питання платників податків27.04.2010 14:34:56
Як у подальшому обліку страховика відображаються операції з продажу ОФ, що використовуються як у страховій діяльності, так і в діяльності, не пов’язаній зі страхуванням (перестрахуванням)?
Відповіді на питання платників податків

  1. Як у подальшому обліку страховика відображаються операції з продажу ОФ, що використовуються як у страховій діяльності, так і в діяльності, не пов’язаній зі страхуванням (перестрахуванням)?

  При продажу основних фондів, що використовувались як в страховій діяльності, так і в діяльності, не пов’язаній зі страхуванням (перестрахуванням), сума перевищення виручки від продажу таких основних фондів над балансовою вартістю основного фонду групи 1 (нематеріального активу, відповідної балансової групи), визначеної в порядку, встановленому статтею 8 Закону № 334, та відображеної у відомості Р2 до Декларації, включається до валового доходу страховика та оподатковується за ставкою 25%.

   2. Як у податковому обліку страхової компанії, яка здійснює виключно страхову діяльність, відображається отримання страхового відшкодування щодо автомобільного транспорту та іншого майна страхової компанії?
 
    При отриманні страховою компанією, яка здійснює виключно страхову діяльність, страхового відшкодування за автомобільний транспорт та інше майно страхової компанії, сума такого страхового відшкодування підлягає оподаткуванню податком на прибуток за ставкою 25 %. При цьому зазначена сума має відображатись  у рядку 1.4 “Інші доходи, крім визначених у р. 1.1-1.3” додатка К1 до рядка 13 Декларації.   

   3. Як відображається в податковому обліку постійного представництва нерезидента, яке ліквідується, передача нерезиденту товарів, основних фондів, коштів, дебіторської та кредиторської заборгованості тощо?

    У разі припинення господарської діяльності представництва нерезидента операції з передачі нерезиденту товарів, основних фондів, коштів, дебіторської та кредиторської заборгованості мають бути відображені у Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва, Порядок складання якого затверджений наказом ДПА України від 31.07.1997 № 274 із змінами і доповненнями, після повного розрахунку з бюджетом.
    При цьому слід врахувати, що пунктом 13.1 ст.13 Закону № 334 визначено певні доходи нерезидентів, що мають оподатковуватися за їх рахунок за ставкою 15% суми.

   4.  Як відображається в податковому обліку постійного представництва нерезидента операція з продажу ОФ ( постійні представництва нерезидента не ведуть податковий облік та не нараховують амортизацію)?

   У податковому обліку доходи від продажу основних засобів постійного представництва, які не обліковуються в податковому обліку такого представництва, включаються до його валового доходу.
   Крім того, якщо продаж основного засобу, здійснюється пов’язаній особі, то з метою оподаткування дохід, отриманий платником податку від продажу товарів (робіт, послуг) пов’язаним особам, визначається виходячи із договірних цін, але не менше за звичайні ціни на такі товари (робот, послуги), що діяли на дату такого продажу (пп.7.4.1 Закону № 334).
   Слід зауважити, що відповідно до спеціальних правил, установлених п.18.1 ст. 18 закону, якщо міжнародним договором, ратифікованим Верховною радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору.

    5. Чи включається до валових витрат іноземна валюта, отримана постійним представництвом від головного офісу нерезидента на утримання постійного представництва, та курсова різниця від продажу такої іноземної валюти?

   У момент продажу валютних коштів відбувається одночасне відображення у складі валового доходу суми гривень, отриманої у зв’язку з таким продажем, та у складі валових витрат суми балансової вартості такої іноземної валюти, яка розрахована шляхом перерахування вартості іноземної валюти за офіційним курсом НБУ, що діяв на дату отримання іноземної валюти від нерезидента на поточний рахунок представництва.

    6. Чи повинен банк включати до валового доходу вартість безоплатно наданих послуг з відкриття поточних рахунків, зарахування і виплати пенсій та грошової допомоги з них, якщо такі послуги надаються відповідно до договору з Пенсійним фондом України?


    Оскільки законодавчо встановлено надання банком послуг з відкриття поточних рахунків, зарахування і виплати пенсій та грошової допомоги з них ( утому числі з доставкою додому) на безоплатній основі, то валові доходи за такими операціями мають визначатись на рівні звичайних цін, тобто валовий дохід буде дорівнювати нулю.

    7. Чи має право платник податку включати до складу валових витрат витрати на технічне обслуговування та придбання паливно – мастильних матеріалів (ПММ) для транспортних засобів, які використовуються ним у господарській діяльності на підставі довіреності?

    Витрати платника податку на технічне обслуговування та придбання паливно – мастильних  матеріалів (ПММ) для транспортних засобів, які використовуються ним на підставі довіреності, будуть вважатись витратами особи, яку він представляє, а тому і не включаються до складу валових витрат платника податку – представника.

    8. Чи включаються до складу валових витрат витрати на відрядження (проїзд, проживання тощо, крім добових витрат) у разі відсутності відміток у посвідченні про відрядження?


    У разі відсутності відміток у посвідченні про відрядження сума фактичних  витрат відрядженого працівника на проїзд (включаючи перевезення багажу) та на проживання в готелі, крім добових витрат, відноситься до складу валових витрат платника податку за наявності підтверджуючих документів, що засвідчують вартість їх витрат.

    9. Чи включаються до складу валових витрат платника податку витрати на відрядження, якщо посвідчення про відрядження завірено печаткою відокремленого підрозділу юридичної особи, яка не містить ідентифікаційного коду?

   Для включення до складу валових витрат платника податку витрат на відрядження, зокрема добових, відмітки в посвідченні про відрядження повинні бути завірені печаткою ( в тому числі печаткою відокремленого підрозділу юридичної особи), яка містить ідентифікаційний код підприємства.

   10. Чи включаються до складу валових витрат платника податку на прибуток витрати на сплату комунальних платежів та нараховані амортизаційні відрахування під час простою підприємства?
 
   Якщо основні фонди під час простою не виведені з експлуатації, платник податку має право нараховувати амортизацію на такі основні фонди.
Новости по теме
- 09.07.2007 11:13:53 - За матеріалами роботи відділу податкової міліції Алчевської ОДПІ.
- 09.07.2007 11:17:02 - 06.04.2007 року співробітниками відділення...
- 09.07.2007 11:19:06 - К сведению владельцев транспортных средств
- 09.07.2007 11:29:25 - С 1 апреля повышены зарплаты и пенсии
- 09.07.2007 11:31:10 - Нехай завжди сяє сонце
- 24.08.2007 21:52:57 - Горячая линия налоговой инспекции
- 14.11.2007 11:30:39 - Про надання роз’яснення
- 14.11.2007 11:35:14 - Податковий кредит в питаннях та відповідях
- 14.11.2007 11:49:18 - Телефоны доверия налоговой службы
- 14.11.2007 11:58:12 - Відповіді на питання платників податків

Webmaster © 2013, AWS.
Все права защищены.
Использование материалов любого формата
с портала, без согласования с администрацией

строго ЗАПРЕЩЕНО.
Открытие страницы: 0.060 секунды